Medicininformation

Nedenstående indlaegsseddeller kan hentes i PDF format.

  Abilify   Motiron
  Atarax   Noritren
  Citalopram

  Olanzapin

  Concerta   Oxabenz
  Cymbalta   Quetiapin
  Elvanse   Risperidon
  Fluoxetin   Ritalin Uno
  Lamotrigin   Saroten
  Litarex   Sertralin
  Medikinet-CR   Strattera
  Mianserin   Venlafaxin
  Mirtazapin   Ziprasidon

 

Åbningstider

Konsultationer mandag til torsdag
i tidsrummet fra kl. 08.00 - 15.00.

Vi holder ferie og har lukket:
29. maj – 11. juni 2018.
3. august – 19. august 2018.

Kursus: 12. juni – 18. juni.

Medicin- og tidsbestilling
mandag til torsdag kl. 08.00 - 10.00.

Telefonkonsultation mandag, onsdag og torsdag kl. 11.00 - 12.00.

 

Kontakt

Toldbodgade 29, 4800 Nykøbing F.
Tlf.: 54 85 74 70
Fax: 54 85 74 71
E-mail: velander@dadlnet.dk
Hjemmeside: www.velander.org